عایشه در زمان  حیات پیامبر

تمامی اهل سنت برای این همسر پیامبر احترام ویژه ای قائل هستند و قائل هستند که نیمه از دین خود را از پیامبر گرفته است پس دانشمند و فقیه بوده است و پیامبر اکرم او را بیش از بقیه همسزانش دوست داشت و بسیاری حرفهای دیگر که در بالا بردن شان او می زنند حال ما به بررسی ابعاد شخصیت عایشه دختر ابوبکر در کتب صحاح سته اهل سنت( صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن ابن داوود ، سن التمرذی ، سنن السنائی ، سنن ابن ماجد) به ویژه صحیح مسلم و صحیح بخاری می پردازیم تا ببینیم این زن چگونه بوده است ؟

روزی پیامبر خدا از خدیجه نام برد ، به حضرت رو کرده و چنین گفت :

مرا به  خدیجه چه کار ؟! او پیرزنی فرتوت بود که خداوند برای تو زنی بهتر از او جایگزین نموده است و پیامبر بقدری ناراحت و عصبانی شد که موهای سرش ایستاد . صحیح بخاری ج 4 ص 231 و صحیح مسلم ج 7 ص 134

روزی او وحفصه علیه پیامبر نقشه کشیدند و بدینسان حضرت یک ماه کامل از تمام بانوانش دوری جست و خود روی بوریا خوابید . صحیح بخاری ج1 ص 101

وقتی رسول خدا از زنانش دوری جسته بود ، من وارد مسجد شدم دیدم با سنگریزه بازی می کنند و می گویند : رسول خدا زنانش را طلاق داده است و این قبل از آمدن حکم حجاب بود . عمر می گوید : من به آنان گفتم : امرئز از جریان با خبر خواهم شد . پس بر عایشه وارد شدم و گفتم : ای دختر ابوبکر ! آیا کار تو به جایی رسیده است که رسول خدا را اذیت می کنی ؟عایشه گفت : مرا با تو چه کار ای فرزند خطاب ، تو مواظب دختر خودت باش ! پس من بر حفصه وارد شدم و به او گفتم ، ای حفصه ! آیا کار تو به جایی رسیده است که رسول خدا را مورد اذیت و آزار قرار می دهی ؟ به خدا قسم تو به خوبی می فهمی که رسول خدا تو را دوست ندارد و اگر به خاطر من نبود ، قطعا پیامبر تو را طلاق می دادد . پس او بسیار گریست . صحیح مسلم ج4 ص 188

 

هرگاه عایشه خشمگین می شد اسم پیامبر را بر زبان نمی آوزد و اگر قسم می خورد می گفت : به خدای ابراهیم قسم . صحیح بخاری ج6 ص 158

به پیامبر عرض کردم : بس است ، اینقدر از صفیه کذا و کذا (ناسزا گفتم)تعریف مکن !! پیامبر به من فرمود : سخنی گفتی که آب دریا آن را نمی شوید . صحیح ترمذی ج 4 ص 660

شبی رسول خدا از نزد من بیرون رفت . نسبت به او مشکوک شدم و غیرتم به جوش آمد . رسول خدا بازگشت دید من در چه وضعیتی هستم . فرمود : تو را چه شده است عایشه ؟ باز هم غیرتی شدی ؟ گفتم : چگونه شخصی مانند من ، نسبت به شخصی مانند شما غیرت نداشته باشد ؟! فرمود آیا شیطانت اغوا کرده ؟ مسند احمد حنبل ج 6 ص 115 و صحیح مسلم ج 4 ص 2168

عایشه گفت : وای سرم درد می کند ! پس رسول خدا فرمود : آگر آن روز بیاید که من هم زنده باشم و تو بخواهی بمیری پس برای تو استغفار می کردم .و برایت دعا می کردم . عایشه گفت : وامصیبت ! به خدا قسم می دانم که تو منتظر مرگ من هستی و مردنم را دوست می داری ، و اگر آن روز بیاید حتما ساعتهای آخر آن روز با برخی از همسرانت همبستر می شوی . صحیح بخاری ج7 ص8

سوالاتی از برادران اهل سنت :

چگونه قائل هستید که پیامبر عایشه را بسیار دوست داشت در حالی که به گفته خود عایشه پیامبر آرزوی مرگ او را داشت ؟

همسری که بارها باعث عصبانیت پیامبر شده است و جلوی روی او شروع به ناسزا گفتن می کند و پیامبر می گوید" سخنی گفتی که آب دریا آن را نمی شوید" یا نزد او برای بر افروختن پیامبر به خدای ابراهیم قسم میخورد یا در مورد حضرت خدیجه آن صدیقه بزرگواری که جبرئیل امین بر او سلام کرد و به خانه ای در بهشت بشارتش داد که هیچ صر و صدا و خستگی در آن راه ندارد (صحیح بخاری ج3 ص 156) بی احترامی میکند ، بازهم چنین همسری مورد محبت پیامبر است ؟

آیا خود عمر بر او خشم نگرفت و او را سرزنش کرد از آزار و اذیت پیامبر و به دخترخود گفت اگر من نبودم پیامبر تو را طلاق می داد و همین حرف را نیز ابوبکر به دختر خود زد و در ماجرایی که عایشه بر پیامبر خشمگین شد  و به حضرت گفت : عدالت کن ! پدرش در آنجا حاضر بود، آنقدر او را زد که بدنش را به خون انداخت (طبقات الکبری ابن سعد ج 8 ص 145 ، الاصابه ابن حجر ج 4 ص 233 ، تاریخ یعقوبی ج2 ص 85) با تمام این احادیث نمی خواهید قبول کنید این ازدواج یک مصلحت سیاسی بوده است ؟

این چگونه همسری است که بارها حسادت کرده است بر دیگران همسران پیامبر تاجایی که یک ماه پیامبر را از آنان دور کرد ، اگر او محبوب رسول خدا بود که دیگر دلیلی برای حسادتهای زنانه نداشت ، قطعا قضایا برعکس می باشد که او این همه حسادت و غیرت زنانه به خرج داده است در حالی که رسول خدا  می فرمایند :غیرت برای مردان ایمان است و برای زنان کفر .

بی احترامی صحیح مسلم به همسر رسول خدا

براستی هر انسان مسلمانی در وهله اول که این روایت را می خواند در بزرگترین کتاب اهل سنت صحیح مسلم به دیدگان خود شک می کند و نمی تواند انچه را که خوانده تصدیق نماید . ولی این حقیقت تلخ و دردناک است که ساحت مقدس رسول اکرم را آلوده می سازد که به ارزشهای اخلاقی و انسانی ، تا آخرین حد ، بی اهمیت و بی بند و بار است و از دین خدا احکامی می سازد که دیوانگان را به خنده می اندازد و هیچ عقل و ذوق و وجدان و مروت و حیا و ایمانی آن را نمی پذیرد .

از عایشه نقل شد  که گفت : سهله دختر سهیل که همسر ابوحذیفه از قبیله بنی عامر است نزد رسول خدا آمد و گفت : ای رسول خدا ! سالم را میدیدم که بسیار در منزل ما رفت و آمد می کرد ، و ما هم بیش از یک خانه نداشتیم . شما درباره او چه نظر می دهید ؟ رسول خدا گفت : او را شیر بده !!

سهله گفت : چگونه او را شیر بدهم در حالی که مردی بزرگ است و محاسن دارد؟!

باز هم پیامبر گفت : به او شیر بده !!!

عایشه ام المومنین به این حدیث عمل کرده و هر کس از مردان را که می خواست بر او وارد شوند ، دستور می داد به خواهرش ام کلثوم دختر ابوبکر  و دختران برادرش که به او شیر دهند !!!! ولی دیگر همسران رسول خدا از این کار سر باز زدند و به هیچ وجه اجازه ندادند بدان صورت کسی بر آنان وارد شود.  صحیح مسلم ج 2 ص1078

آیا یک نفر مومن اجازه می دهد که همسرش سینهای خود را در آورد و در دهان مرد بالغی گذارد که از آن شیر بخود سپس مادر او گردد ؟!

تازه این مرد باید اقلا پنج بار شیر بخورد آن هم به حد سیر شدن چون این حکم فقهی از خود عایشه در کتاب صحیح مسلم ج 2 ص 1075 آمده است که برای رضایی شدن و محرم شدن از یک زن باید پنج بار به حد سیر شدن شیر بخورد.

چگونه می توان تصور کرد ، پیامبری که بر ما حرام کرده است دست زدن و مصافحه کردن با زن نامحرم ، اکنون اجازه می دهد که سینهای آن زن نامحرم را بمکیم ؟! آنهم پنج بار به حد سیر خوردن از شیر به عنوان یک وعده غذایی ؟!! چنین حدیثی مانند بسیاری دیگر از احادیث دیگر که از رسول خدا این بزرگمردی که حیاء و غیرت را از ستونهای ایمان به حساب می آورد نقل می کنند دروغی است بزرگ که اعمال خود را در پشت آن پنهان کنند .

شاید به همین دلایل بود مردم را مشتاق می کرد که برای دیدار با عایشه بشتابند و او را وصف و مدح کنند و تعظیم نمایند و به درجه ای بالا ببرند که بزرگان اصحاب ، به آن مقام قائل نیامدند و اعلام کنند نزد عایشه نصفی از دین وجود دارد ؟!!!

اما برای این که ثابت کنیم این حدیث از رسول اکرم دروغ است و هواهای نفسانی این زن باعث شده است این حدیث  گفته شود به تامل در این روایت شما را فرا می خوانیم .

عایشه نقل می کند : روزی رسول خدا بر من وارد شد که یک نفر نزد من نشسته بود ، بسیار بر پیامبر گران آمد وآثار خشم و غضب را در سیمایش مشاهده کردم . به حضرت عرض کردم : این برادر من از رضاعت است . عایشه گوید حضرت فرمود : در مورد برادرانتان از رضاعت خیلی دقت کنید ، زیرا رضاعت تنها از گرسنگی است . صحیح مسلم ج 2 1078

شاید عایشه در زمان حیات پیامبر اکرم نیز اجتهاد می کرده و شیر دادن به مردان بزرگ را صحیح می دانسته است و با این روایت می توان ثابت کرد که در زمان پیامبر این عمل را مباح و جایز می دانسته ولی پیامبر با او موافق نکرده و خشمناک شده و با عصابانیت با او سخن گفته و ادامه داده رضاعیت تنها از راه گرسنگی است یعنی رضایت ممکن نیست فقط برای کودکانی که از راه شیر زندگی می کنند و غذاهای دیگر برای سیر کردن خود نمی توانند استفاده کنند و قطعا چنین انسانی دارای سن بسیار کم و غیر ممیز می باشد نه انسان بزرگی که محاسن داشته باشد . بجای خوردن شیر از سینه زن نامحرم مردم چیزی دیگه کوفت کنه و مشخصا از این روایت رضاعت برای انسانها ممیز و بزرگ باطل و حرام است که می توانند از راه دیگری به غیر از شیر خوردن سیر شوند .

سوره تحریم ایات 4 و 5

گر از كار خود توبه كنيد (به نفع شما است) زيرا دلهايتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهيد (كارى از پيش ‍ نخواهيد برد) زيرا خداوند ياور او است، و همچنين جبرئيل و مؤ منان صالح، و فرشتگان بعد از آنها پشتيبان او هستند. (4)اميد است اگر او شما را طلاق دهد پروردگارش بجاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد، همسرانى مسلمان، مؤ من، متواضع، توبه كار، عابد، هجرت كننده زنانى تيبه و باكره.(5)

این آیات به گواهی عمر ابن الخطاب درباره عایشه و حفصه نازل شده است . صحیح بخاری ج 6 ص 69 و ص 71

سوره تحریم آیه 10

خداوند مثلى براى كسانى كه كافر شده‏اند زده است، مثل به همسر نوح، و همسر لوط، آنها تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولى به آن دو خيانت كردند، و ارتباط آنها با اين دو (پيامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشت. و به آنها گفته شد: وارد آتش شويد همراه كسانى كه وارد مى‏شوند!(10)

اهل سنت معتقدند که همسران حضرت رسول بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند چون همسر پیامبر هستند اما این آیات به صراحت اعلام می کند که تنها همسر پیامبر بودن فرد را از عذاب خدا نمی رهاند که همین طور شد همسر نوح و لوط !

اهل بیت چه کسانی هستند ؟

احزاب /33 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

خداوند فقط مى‏خواهد پليدى و گناه را از شما اهلبيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد.

اهل سنت می گویند که این آیه درباره بانوان پیامبر ص نازل شده است و استدلالشان به آیات ما قبل و ما بعد این آیه است و طبق این دعا خداوند پلیدی را از بانوان پیامبر زدوده و آنان را پاک قرار داده است در حالی که خود عایشه خلاف این را می گوید و صراحت دارد که این آیه در مورد پنج تن آل عبا نازل شده است و بیانات مختلف که در صحاح اهل سنت آمده است که زنان پیامبر شامل این آیه نمی شوند و جزو اهل بیت پیامبر نیستند .

مسلم در صحیحش در باب فضائل اهل البیت از عایشه نقل می کند که گفت :

((روزی پیامبر عبایی از موی سیاه بر خود انداخته بود که ناگهان حسن بن علی وارد شد . و او را در عیایی خود داخل کرد و سپس حسین امد و همراه برادرش زیر عبای حضرت رفت ، انگاه فاطمه وارد شد پس حضرت او را هم داخل عبای خود جای داد سپس علی امد و درون عبا رفت )) سپس فرمود :  احزاب /33

هان ، من در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها باقی می گذارم ، یکی کتاب خدای عز و جل است ، آن ریسمان الهی است که هر که آن را پیروی کند هدایت شده است و هرکه از آن جدا شود گمراه است و اهل بیتم ! من شما را نسبت به اهل بیتم سفارش می کنم (و سه بار این جمله را تکرار فرمود . ما گفتیم : اهل بیت چه کسانی هستند ؟ زنانش ؟! گفت : نه به خدا قسم ، چرا که زن ممکن است ، مدت زمانی با شوهرش باشد سپس او را طلاق دهد و به سوی پدر  و قومش بازگردد ولی اهل بیتش ، اصل و ریشه و خانواده اش هستند که پس از او صدقه بر آنان حرام شده است . صحیح مسلم ج 7 ص 123

هچنین بخاری و مسلم گواهی می دهند به اینکه عایشه از خاندان ابوبکر است نه از خاندان پیامبر . به نزول آیه تیمم مراجعه کنید . صحیح مسلم ج1 ص 191– صحیح بخاری ج1 ص 86

 

چرا شما برادران و خواهران اهل سنت تنها از میان همسران پیغمبر به عایشه و حفصه بیش از بقیه همسران پیامبر احترام می گذارید ؟ مگر پیامبر همین دو همسر را داشت ؟ شاید به خاطر این است که خلافت بسیار مدیون است نسبت به عملکرد این دو زن !!

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۶ساعت 12:8  توسط محمد امین  |